PLAVECKÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ - PODZIM 2020

Po 7 ročnících úspěšných plaveckých kurzů pro dospělé bude ve středu 30.9.  2020 otevřen ve Wellness centru v Bruntále další 10 - ti hodinový kurz plavání pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé plavce.

Kurzy budou probíhat v Bruntále ve Wellness centru každou středu od 17.00 do 18.00 hodin (pro začátečníky, škola kraulu)  a od 19.00 do 20.00 hodin (zdokonalovací kurz - plavecký zpsob prsa popř. škola kraulu a tréninková skupina). Poslední 10 hodina se uskuteční 9. prosince 2020. Minimální kapacita pro otevření kurzu je 5 osob v dané skupině. Maximální kapacita kurzu je cca 10 osob ve skupině. Přihlášky přijímáme do pátku 25.9.2020. Časy začátků vypsaných kurzů se mohou po domluvě s přihlášenými účastníky změnit. Cena kurzu je 2190 Kč/10 lekcí.  

V případě zrušení kurzu z důvodu uzavření bazénu na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice popř. vlády ČR (COVID - 19) bude účastníkům kurzu vrácen alikvótní díl 90 % ceny kurzu.   

Termíny kurzů - každou středu od 30.9 do 9.12.2020. Kurz nebude probíhat dne 28.10.2020 - státní svátek.   

V 8. ročníku plaveckých kurzů pro veřejnost otvíráme 4 kurzy - shrnutí:

1. TRÉNINKOVÁ SKUPINA - každou středu od 19.00 do 20.00 hodin,  kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na rozšiřování plaveckých dovedností ve všech plaveckých způsobech. pro zařazení se do této plavecké skupiny se předpokládají vlastní plavecké pomůcky - kraulový šnorchl a ploutve.  Bližší popis zde.

2. ŠKOLA KRAULU - každou středu od od 17.00 do 18.00 hodin a v případě velkého zájmu také od 19.00 do 20.00 hodin,  kurz je určen středně pokročilým zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na plavecký způsob kraul. K úspěšnému zvládnutí kurzu doporučujeme  nákup vlastních plaveckých pomůcek (kraulový šnorchl a ploutve). Druh a kvalitu (značku)  budeme specifikovat na úvodní schůzce v den zahájení kurzu.  Bližší popis zde.

3. ZDOKONALOVACÍ KURZ - PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA - každou středu od 19.00 do 20.00 hodin,  je také určen středně pokročilým plavcům. Je ideálním kurzem pro absolventy kurzu pro začátečníky popř. pro zájemce, kteří chtějí získat větší pocit jistoty ve vodě, chtějí plavat snadněji a uplavat větší vzdálenost. Jeho primárním cílem je umožnit efektivnější zvládnutí plaveckého způsobu prsa. Zvládnout plavecké dýchání, splývání, techniku kopu, rytmizaci záběru paží a nohou. Bližší popis zde.

4. KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY - každou středu od 17.00 do 18.00 hodin - je určena především úplným neplavcům, nebo zájemcům, kteří s obtížemi uplavou do cca 10 m. Bližší popis zde

Rozlišení úrovní plaveckých dovedností pro zařazení se do jednotlivých skupin najdete na výše uvedených odkazech. 

Součástí ceny kurzu 2190 Kč/osobu/10 hodin plavecké výuky je vstupné na bazén v délce 1 hodiny výuky + 20 minut na převlečení.

Platba za kurz bude probíhat pouze převodem na účet na základě vystavené faktury. kterou vám vystavíme po zaslání závazné emailové přihlášky.

Nejpozději 3 dny před zakájením kurzu budou všichni účastníci informování, jestli kurz bude či nebude zahájen. Budou také zaslány informace k zahájení kurzu. 

Termíny jednotlivých lekcí se v průběhu kurzu mohou vzhledem, k vývoji aktuální situace (např. zdravotní stav účastníků, coronavirus) změnit. Vše budeme osobně domlouvat s účastníky kurzu.

PŘIHLÁŠKA DO PLAVECKÉHO KURZU