PROGRAMOVÉ BLOKY

Pro zákazníky také realizujeme programy na klíč. Níže uvedené programové bloky   směřují k různým cílům. K dosažení cílů pak zákazníkovi individuálně zpracujeme program.    

Teambuilding - teamspirit

Teambuilding je vzdělávací metoda tvorby efektivní teamové spolupráce na základě vztahů mezi lidmi. Ať už se jedná o vztahy v pracovních skupinách,  mezi pracovními skupinami, mezi nadřízenými a podřízenými, mezi dodavateli a objednateli. Metoda budování efektivní spolupráce je ale přenositelná i do prostředí mimo korporátní sektor tzn. do sportovních klubů, základních, středních i vysokých škol. V těchto cílových skupinách se ale mění cíle, kterých chce zadavatel dosáhnout.  Nástroji jsou pak metody zkušenostního a zážitkového učení.  

Eventy - firemní dny, městské slavnosti

Programy se kladou za cíl posílení soudržnosti komunity navazáné na značku, firmu,. obec město, sportovní klub apod. Programy se zaměřují na nabídku zábavných aktivit pro široké spektrum cílových skupin - od dětí až po seniory. Nástrojem jsou aktivity sportovního (pohybového), výtvarného ale i  hudebního charakteru. Součástí eventů - akcí jsou  stravovací a cateringové služby.   Na většině akcí jsou využívány vystoupení umělců, hudebních i tanečních skupin.  

Sportovní dny 

Specifickou skupinou prrogramů sou sporotvní dny. Od výše uvedených programů se liší především měřením a hodnocením výkonů účastníků akce. Realizjeme programy jak standardních sportovních disciplín (individuálních i teamových sportů) jako je např. tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, lukostřelba, střelba (laserové střelnice), lyžařské závody, triatlon, paddleboardy apod. tak i  netradičních sportovních dispciplín ušitých na míru objednateli.

U těchto programů jde především o odlehčení výkonnostního charakteru soutěže a naplánování aktivit, se kterými účastnící závodů nemají žádnou nebo minimální zkušenost. Dosáhne se tak vyrovnanějších výkonů účastníků a jejich vyšší motivace k soutěžení. V minulosti jsme realizovali např. závody čtyřkol, závody na teamových lyžích, závody pasáků, střelba teamovými praky, přechod "bažiny" atd. 

RYCHLÝ KONTAKT - POPTÁVKA - OBJEDNÁVKA

+420 774 420 244
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.