LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro mateřské a základní školy nabízíme 2 druhy  lyžařských kurzů:
1. Popis kurzu „BABY“:

5 denní výjezdový kurz (pokud není v přihlášce a informacích o kurzu výslovně uvedeno jinak) pro děti od 4 let z partnerské mateřské školy (MŠ). Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Kurz je ukončen závody nebo karnevalem (dle dosažené úrovně dovedností dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.

2. Popis kurzu „BASIC“:

5 denní výjezdový kurz (pokud není v přihlášce a informacích o kurzu výslovně uvedeno jinak) pro děti od 6 let z partnerské základní školy (ZŠ). Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování nebo snowboardingu, přizpůsobená dětem školního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, prostřednictvím základních didaktických postupů a her na sněhu. Ve chvíli, kdy všechny děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, popř. smýkaný oblouk na snowboardu pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Kurz je ukončen závody nebo karnevalem (dle dosažené úrovně dovedností a zájmu dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.

Orientační časový harmonogram – dopolední varianta výjezdového lyž. kurzu:
7:30 – 7:45 Odjezd od MŠ nebo ZŠ
8:15 – 8:45 Příprava na výuku
8:45 – 11:00 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
11:00 – 11:15 Příprava na odjezd
11:30 – 12:00 Příjezd k MŠ nebo ZŠ

Orientační časový harmonogram – odpolední varianta výjezdového lyž. kurzu:
12:00 – 12:30 Odjezd od MŚ nebo ZŠ
12:45 – 13:15 Příprava na výuku
13:15 – 15:30 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
15:30 – 15:45 Příprava na odjezd
16:15 – 16:30 Příjezd k MŠ nebo ZŠ

Místo konání kurzu: Kurzy jsou realizovány v Hošťálkovech - Vraclávku popř. v jiném lyžařském středisku s vhodnými podmínkami pro lyžování. Výuka probíháve výše uvedených případech primárně v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem. 

Pro základní školy také zajišťujeme výuku na pobytových lyžařských kurzech pro žáky 7. tříd. 

Cenová nabídka na lyžařské kurzy je vždy individuální. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. 

RYCHLÝ KONTAKT - POPTÁVKA - OBJEDNÁVKA

774 420 244
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.