PLAVECKÁ ŠKOLA

FUN - Line plavecká škola je zaměřena především na výuku dospělých. Nejde o to, že bychom neuměli učit děti, ale většina dětí má možnosti navštěvovat plavecké kluby a na základní školách absolvují povinný plavecký výcvik. Naše plavecká škola nabízí služby především těm, kteří chtějí poprvé poznat plavání v dospělosti, nebo se chtějí zdokonalit v tom co již umí.

Jsme zastánci toho názoru, že na plavání není nikdy pozdě. Známe případ člověka, který se jako neplavec začal učit plavat v 71 letech a plaval pravidelně 2 - 3 týdně až do své smrti do svých 94 let! Plavání je vášeň, je návykové a je to jeden z nejzdravějších způsobů pohybové aktivity člověka. Tady je naše nabídka:

PLAVECKÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Po pěti úspěšných kurzech pro začátečníky I středně pokročilé a dvou kurzech pro pokročilé plavce bude na podzim v 2019 otevřen ve Wellness centru v Bruntále další 10 - ti hodinový kurz plavání pro začátečníky, středně pokročilé.

Kurzy budou probíhat v Bruntále ve Wellness centru každou středu od 17.00 do 18.00 hodin (pro začátečníky, škola kraulu popř. zdokonalovací kurz - způsob prsa) a od 19.00 do 20.00 hodin (škola kraulu popř. zdokonalovací kurz a tréninková skupina) od 16. října 2019. Poslední 10 hodina se uskuteční 18. prosince 2019. Minimální kapacita pro otevření kurzu je 5 osob v dané skupině. Maximální kapacita kurzu je 10 osob ve skupině. Přihlášky přijímáme do 13.10.2019. Časy začátků vypsaných kurzů se mohou po domluvě s přihlášenými účastníky změnit

V 7. ročníku plaveckých kurzů pro veřejnost otvíráme 4 kurzy:

1. TRÉNINKOVÁ SKUPINA - kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na rozšiřování plaveckých dovedností ve všech plaveckjých způsobech ul. Bližší popis viz. bod 2.3. níže.

2. ŠKOLA KRAULU - kurz je určen středně pokročilým zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na plavecký způsob kraul. Bližší popis viz. bod 2.1. níže.

3. ZDOKONALOVACÍ KURZ - PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA - je také určen středně pokročilým plavcům. Je ideálním kurzem pro absolventy kurzu pro začátečníky popř. pro zájemce, kteří chtějí získat větší pocit jistoty ve vodě, chtějí plavat snadněji a uplavat větší vzdálenost. Jeho primárním cílem je umožnit efektivnější zvládnutí plaveckého způsobu prsa. Zvládnout plavecké dýchání, splývání, techniku kopu, rytmizaci záběru paží a nohou. Bližší popis viz. bod 2.2. níže.

4. KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY - je určena především úplným neplavcům, nebo zájemcům, kteří s obtížemi uplavou do cca 10 m.

Rozlišení úrovní plaveckých dovedností pro zařazení se do jednotlivých skupin najdete na této stránce níže bod 1 níže.

Součástí ceny kurzu 1990 Kč/osobu/10 hodin plavecké výuky je vstupné na bazén v délce 1 hodiny výuky + 20 minut na převlečení.

Platba za kurz bude probíhat pouze převodem na účet na základě vystavené faktury. kterou vám vystavíme po zaslání závazné emailové přihlášky.

Přihlášku prosím odešlete emailem na adresu info@fun-line.cz. Přihlášku si můžete ve formátu pdf stáhnout zde nebo ve formátu Word zde

Nejpozději 3 dny před zakájením kurzu budou všichni účastníci informování, jestli kurz bude či nebude zahájen.

Termíny jednotlivých lekcí se v průběhu kurzu mohou vzhledem, k vývoji aktuální situace (např. zdravotní stav účastníků) změnit. Vše budeme osobně domlouvat s účastníky kurzu.

Základní plavecká výuka - začátečníci (od cca 14 let)
Základní plavecká výuka je určena především úplným neplavcům, nebo zákazníkům, kteří splavci-obr-1 obtížemi uplavou max. 10 m. U plavání nemají pocit bezpečí popř. nemají jistotu vyrovnání se s nečekanými situacemi ve vodním prostředí - pád do vody, plavání v hluboké vodě, překonávání vln přelévajících se přes obličej.

Cíl výuky - naučit zájemce uplavat min. 10 m jakýmkoliv plaveckým způsobem.
Hlavní úkol - zvládnout pohybovou strukturu jednoho plaveckého způsobu a plavecké dýchání

Výuka základních plaveckých dovedností - plavecké dýchání, splývání, potápění - orientace pod vodní hladinou, skoky (po nohou) a pády do vody s cílem připravit zákazníka na neobvyklé situace, které se mohou u vody přihodit, výuka jednoho plaveckého způsobu vybraného na základě dialogu se zákazníkem (možnost volit prsa, znak nebo kraul)

Doporučujeme všem začátečníkům - zájemcům o výuku plavání samostatnou výuku plaveckého dýchání doma např. ve vaně nebo v domácím bazénu. Zkrátíte si tak placený čas potřebný pro výuku na bazéně. Bez této dovednosti se nelze naučit bezpečně plavat.
Plavecké dýchání můžeme charakterizovat jako dovednost rytmického nadechování nad vodní hladinou a výdechu nosem i ústy zároveň pod vodní hladinou s otevřenýma očima a s plně ponořenou hlavou (vodní hladina je nad temenem hlavy plavce).

Zdokonalovací výuka:
Zdokonalovací etapa je určena především pro zákazníky, kteří uplavou min. 10 - 100 metrů bez zastavení jakýmkoliv plaveckým způsobem. Mají úplně nebo částečně (s potížemi) zvládnuto plavecké dýchání. Zájemci o zdokonalovací plavecký výcvik však mají potíže se svalovou únavou, polohou těla, nekoordinovaností pohybové struktury jednoho nebo více plaveckých způsobů apod. Zájemci o tento typ výuky by měly mít zvládnuty základní plavecké dovednosti a min. jeden plavecký způsob.

Zdokonalovací výuka středně pokročilých může mít 3 varianty:

1. varinata - ŠKOLA KRAULU - všech 10 lekcí plaveckého kurzu se zaměřuje na zvládnutí popř. zdokonalení plaveckého způsobu kraul. Ostatní plavecké způsoby (prsa a znak) jsou vyučovány okrajově jako doplňková a kompenzační cvičení. Přibližné poměry výuky 20 % základní plavecké dovednosti, 70 % plavecký způsob kraul, 10 % plavecký způsob znak a prsa

2. varianta - ZDOKONALOVACÍ KURZ - PLAVECKÝ KURZ PRSA - rozvojová etapa se zaměřením na efektivnější zvládnutí plaveckého způsobu prsa. Přibližné poměry výuky: 20 % rozvoj základních plaveckých dovednosti, 50 % rozvoj pleveckého způsobu prsa, 20% rozvoj znaku, 10% seznámení se s vybranými prvky plaveckého způsobu kraul.

3. varianta - TRÉNINKOVÁ SKUPINA - je určen plavcům, kteří uplavou alespoň jedním plaveckým způsobem bez zastavení (znak, prsa, kraul) min. 100 m a zvládnou plavecké dýchání (výdech pod vodní hladinou s ponořeným obličejem). Je ideálním kurzem pro absolventy školy kraulu popř. pro zájemce, kteří chtějí získat více plaveckých dovedností a širší rozhled v technice všech plaveckých způsobů a přehled v základních tréninkových metodách výkonnostního plavání. Jeho cílem je umožnit efektivnější zvládnutí plaveckého způsobu kraul (cca 50 % obsahu kurzu), dále rozvoj a zdokonalení plaveckého způsobu znak, prsa a výuka motýlka. Stranou nezůstane ani rozvoj dalších plaveckých dovedností např. kotoulová obrátka.

Nabídka doplňkových služeb - výukových bloků pro nácvik konkrétních dovedností pro středně pokročilé plavce:

 1. slovní analýza (cca 15 minut /jeden plavecký způsob/1 osoba) - po předvedení zákazníkem budou slovně označeny problematické části plavecké techniky (pohybové struktury)
 2. videoanalýza plavání - tato metoda umožňuje rozbor vaší plavecké techniky a odhalení nedostatků v technice jednotlivých plaveckých způsobů, videozáznam získáváte do svého vlastnictví!
 3. odstranění nedostatků v technice plavání plaveckými způsoby
 4. výuka plaveckého způsobu kraul, znak, prsa
 5. kotoulová obrátka
 6. technika plavání pod vodou, hypoxické plavání
 7. základní startovní skok - použití pro všechny plavecké způsoby, základní znakový start

Tréninková skupina - výkonnostní plavání

Zákazníky jsou pokročilí plavci, kterým nedělá žádný problém uplavat min. 200 m jedním plaveckým způsobem bez zastavení. Chtějí se o plavání dozvědět více, chtějí proniknout do tajů snadného efektivního plavání a plavání je pro ně sportem (plavání, dlouhý i krátký triatlon, moderní pětiboj...) koníčkem nebo povinností ať už při specializovaném vysokoškolském studiu (většinou tělesné výchovy, rekreologie, trenérství, záchranářství atd.) nebo při zaměstnání (vojáci, hasiči, policisté).

Nabídka doplňkových služeb - výukových bloků pro nácvik konkrétních dovedností pro výkonnostní plavce:

 1. slovní analýza - stejně jako u zdokonalovací výuky (cca 15 minut /jeden plavecký způsob/1 osoba) - po předvedení zákazníkem budou slovně označeny problematické části plavecké techniky (pohybové struktury)
 2. videoanalýza plavání - stejně jako u zdokonalovací výuky (cca 60 minut /jeden plavecký způsob/1 osoba) - budete natočeni kamerou pod vodou i nad vodou a instruktor provede slovní analýzu pohybu přímo na místě - tato metoda umožňuje detailní rozbor vaší plavecké techniky a odhalení nedostatků v technice jednotlivých plaveckých způsobů, videozáznam získáváte do svého vlastnictví!
 3. excelentní kraul a excelentní znak - zvyšování efektivity záběru a eliminace hydrodynamického odporu - plavu snadno
 4. trénink specifických schopností důležitých pro zákazníka - např. trénink vytrvalosti, tempa (taktická příprava) pro triatlonisty, trénink pro splnění požadavků na talentové přijímací zkoušky na vysoké školy - rychlostní vytrvalost, trénink k dosažení a udržení legislativních požadavků na tělesnou zdatnost u policistů, hasičů a vojáků
 5. výuka plaveckého způsobu motýlek, nácvik delfínového vlnění
 6. sportovní „vlnivá" technika plaveckého způsobu prsa
 7. „závodní" kotoulová obrátka, specifika obrátek při polohových disciplínách
 8. výuka sportovních startovních skoků využívaných u jednotlivých plaveckých způsobů - pochopení rozdílů startovních skoků
 9. zpracování tréninkových plánů dle mezocyklů a makrocyklů dle požadavků zákazníka
 10. testování úrovně plaveckých schopností - testové baterie pro sprintery, středotraťaře i vytrvalce

Připravíme Vás na jakékoliv zkoušky nebo zápočty z plavání!

RYCHLÝ KONTAKT - POPTÁVKA - OBJEDNÁVKA

774 420 244
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.