OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO VEŘEJNOU  PRODUKCI 

Standardní produkce
Zákazník zná cíl a ví jak jej dosáhnout. Zákazník si vybírá z naší nabídky aktivit.
Jsme většinou dodavatelé pouze části programu.

Speciální produkce
Zákazník zadává cíl akce a my navrhujeme na míru program k dosažení cíle.
Jsme většinou dodavatelé hlavní programové části.

Platební podmínky
Všechny ceny na webových strnánkách jsou uvedeny včetně DPH.
V nabídce aktivit  (ceníku) zasílaném na požádání jsou ceny uvedeny včetně a bez DPH. 

Veřejná produkce - akce s s obsluhou 
Doba produkce aktivit je kalkulována na max. 5 hodin.  
Cena za každou další hodinu produkce je +10% z ceny bez DPH.
Cenové nabídky pro programy kratší než 5 hodin jsou zpracovávány individuálně
Cena dopravy je 6 Kč/km bez DPH za osobni auto, 9 Kč/km bez DPH za velké auto (dodávka, osobni auto s vozíkem), 12 Kč/km bez DPH - dodávka s vozíkem

Objednávka aktivit
Objednávka aktivit popř. zapůjčení materiálu musí být provedena písemnou formou (emailem).
Aktivity (zapůjčení materiálu) závazně rezervujeme potvrzením objednávky.

Storno podmínky
V případě storna akce s obsluhou budeme účtovat smluvní pokutu:
28 a více dní před začátkem akce 10 %
21 - 27 dní před začátkem akce 25 %
8 - 20 dní před začátkem akce 50 %
3 - 7 dní před začátkem akce 75 %
1 - 2 dny před začátkem akce 90 %

Ostatní podmínky
Společnost FUN - Line s.r.o. má sjednáno pojištění odpovědnosti.
Vyhrazujeme si právo odmítnout realizaci programu osobám pod vlivem alkoholických nebo psychotropních látek, nebo osobám, které narušují průběh programu, či ohrožují bezpečnost programu, účastníky akce nebo instruktory, a to bez nároků na náhradu za neuskutečněný program či aktivit