Zdokonalovací výuka:
Zdokonalovací etapa je určena především pro zákazníky, kteří uplavou min. 50 - 100 metrů bez zastavení jakýmkoliv plaveckým způsobem. Mají úplně nebo částečně (s potížemi) zvládnuto plavecké dýchání. Zájemci o zdokonalovací plavecký výcvik však mají potíže se svalovou únavou, polohou těla, nekoordinovaností pohybové struktury jednoho nebo více plaveckých způsobů apod. Zájemci o tento typ výuky by měly mít zvládnuty základní plavecké dovednosti a min. jeden plavecký způsob.

Zdokonalovací výuka středně pokročilých může mít 3 varianty:

1. varinata - ZDOKONALOVACÍ KURZ  - ŠKOLA KRAULU - všech 10 lekcí plaveckého kurzu se zaměřuje na zvládnutí popř. zdokonalení plaveckého způsobu kraul. Ostatní plavecké způsoby (prsa a znak) jsou vyučovány okrajově jako doplňková a kompenzační cvičení. Přibližné poměry výuky 20 % základní plavecké dovednosti, 70 % plavecký způsob kraul, 10 % plavecký způsob znak a prsa. Pro absolvování kurzu budete potřebovat ploutve a plavecký šnorchl (pozor ne šnorchl na potápění).  Tyto pomůcky nepotřebujete na první hodinu výuky. Bude však nutné si je pro absolvování kiurzu zakoupit. 

2. varianta - ZDOKONALOVACÍ KURZ - PLAVECKÝ KURZ PRSA - rozvojová etapa se zaměřením na efektivnější zvládnutí plaveckého způsobu prsa. Přibližné poměry výuky: 20 % rozvoj základních plaveckých dovednosti, 50 % rozvoj pleveckého způsobu prsa, 20% rozvoj znaku, 10% seznámení se s vybranými prvky plaveckého způsobu kraul.

3. varianta - ZDOKONALOVACÍ KURZ - FLOW - je určen plavcům, kteří uplavou jedním plaveckým způsobem bez zastavení (znak, prsa, kraul) min. 100 m a zvládnou plavecké dýchání (výdech pod vodní hladinou s ponořeným obličejem). Je ideálním kurzem pro absolventy školy kraulu popř. pro zájemce, kteří chtějí získat více plaveckých dovedností a širší rozhled v technice všech plaveckých způsobů a přehled o základních tréninkových metodách výkonnostního plavání. Jeho cílem je umožnit efektivnější zvládnutí plaveckého způsobu kraul (cca 50 % obsahu kurzu), dále rozvoj a zdokonalení plaveckého způsobu znak, prsa a výuka základů motýlka (vlnění, dýchání, rozložený a školený motýlek). Stranou nezůstane ani rozvoj dalších plaveckých dovedností např. kotoulová obrátka.  Pro absolvování kurzu budete také potřebovat ploutve a plavecký šnorchl.  

Nabídka doplňkových služeb - výukových bloků pro nácvik konkrétních dovedností pro středně pokročilé plavce:

  1. slovní analýza (cca 15 minut /jeden plavecký způsob/1 osoba) - po předvedení zákazníkem budou slovně označeny problematické části plavecké techniky (pohybové struktury)
  2. videoanalýza plavání - tato metoda umožňuje rozbor vaší plavecké techniky a odhalení nedostatků v technice jednotlivých plaveckých způsobů, videozáznam získáváte do svého vlastnictví!
  3. odstranění nedostatků v technice plavání plaveckými způsoby
  4. výuka plaveckého způsobu kraul, znak, prsa
  5. kotoulová obrátka
  6. technika plavání pod vodou, hypoxické plavání
  7. základní startovní skok - použití pro všechny plavecké způsoby, základní znakový start

RYCHLÝ KONTAKT - POPTÁVKA - OBJEDNÁVKA

774 420 244
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.